Learn English with Music - Anglicky s písničkou

(od 1,5 do 3 let)

Náplň a tempo hodin jsou maximálně přizpůsobeny potřebám nejmenších a doprovázené rytmickými písněmi. Výuka poskytuje ideální základy mluvené angličtiny a osvojení si prvních slov a frází správně zasazených do kontextu. Dynamika her odpovídá dovednostem dětí ve věku do 3 let. Lekce jsou naplněny rytmickými básněmi, písněmi a aktivitami, při kterých děti kromě angličtiny procvičí i hrubou a jemnou motoriku.

English with Songs for Children Aged 1.5 – 3 Years

The content and tempo of the classes are fully adapted to the needs of the youngest pupils and are accompanied by rhythmic songs. The instruction provides the basics of spoken English and ensures that first words and phrases are presented correctly in context. Dynamic games take into consideration the skills of children up to age 3. Lessons are filled with rhythmic poems, songs, and activities, during which children not only learn English, but also practise their gross and fine motor skills.

Videoprezentace

  • Děti ve věku od 1,5 do 3 let
  • Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
  • 8-10 dětí v doprovodu rodiče
  • 3 400 Kč/pololetí

PŘIHLÁSIT SE  »
na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekci


na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekci