Anglicky s písničkou — Hudební škola YAMAHA Brno

HLEDÁME UČITELE: Kytara, Flétna, Ukulele, Zpěv

Anglicky s písničkou


(od 3 do 6 let)

Výuka plně reflektuje potřeby dětí nejenom v oblasti rozvoje jazykových dovedností ale i v oblasti pohybu, rozvoje jemné motoriky, smyslového a hudebního vnímání. Děti se formou básní, písní a zábavných her seznámí s několika stovkami nových slovíček správně zasazených do kontextu. Témata jednotlivých lekcí pokrývají dětem blízké oblasti běžného života. Hry jsou koncipované s potřebnou dynamikou, která udržuje zájem dětí od začátku až do konce každé lekce.

English with Songs

The course fully reflects the needs of children aged 3 to 6 years, both in the area of language skills development, but also in movement, the development of fine motor skills, and sensory and musical perception. Using poems, songs, and entertaining games, children learn hundreds of new words presented properly in context. Thematic individual lessons relate to the child’s everyday life. Dynamic games capture children’s interest from the beginning to the end of each lesson.

Videoprezentace

  • Děti ve věku od 3 do 6 let
  • Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
  • 8-10 dětí v doprovodu rodiče
  • 3 440 Kč/pololetí

PŘIHLÁSIT SE  »

na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekci