Poděkování

Děkujeme všem, kteří s námi zvládli náročné období. Zejména učitelům za kvalitní online výuku a rodičům za podporu.