Zdařilá generálka Valentýna

21. valentýnský ples Hudební školy YAMAHA, ZŠ a MŠ Brno Horníkova, p.o. a Spolku rodičů Horníček se konal v sobotu 8. února. Ples již tradičně zahájili žáci 9. tříd ZŠ Horníkova valčíkem, v atraktivních kostýmech se představila taneční skupina Mystery Sokola Líšeň a k tanci i poslechu hrála již potřinácté oblíbená skupina VELVET. Improvizovaný fotoateliér Martina Pištěka před vstupem do sálu navštívilo mnoho desítek spokojených návštěvníků.

Za krásné dary do tomboly je třeba poděkovat všem sponzorům, jmenovitě alespoň firmám SYNER s.r.o., Továrek, Horký a partneři AK s.r.o., Hotel Neptun Malá Morávka, Apartmány Divoký Anděl Dolní Moravice, Optika Richter - oční optika Brno, SMERO, spol. s.r.o. a v neposlední řadě starostovi MČ Mgr. Břetislavu Štefanovi.

Pochvala za zdařilou a v Líšni velmi oblíbenou akci patří organizátorům - týmu Hudební školy YAMAHA, řediteli ZŠ a MŠ Horníkova Mgr. Roma nu Burdovi, předsedkyni sdružení Horníček Mgr. Evě Nosavcovové, Ph.D.a kolektivu školní kuchyně pod vedením Aleše Fialky.

Chcete-li, můžete i vy příští svátek zamilovaných oslavit na 22. valentýnském plesu 13. února 2021.