Ceník 2022–23 — Hudební škola YAMAHA Brno

HLEDÁME UČITELE: Keyboard, Kytara, Flétna, Ukulele, Zpěv

Ceník 2022–23


Programy pro děti od 4 měsíců do 6 let

pro členy spolku Hudební nadšenci z.s., IČO 27027597

 

kurz

doporučený věk

počet členů ve skupině

délka lekce

členský příspěvek*
na pololetí
(16 lekcí)


Robátka 

4–18 měsíců

10–12

45 min

3 120 Kč


První krůčky k hudbě

1,5–4 roky

10–12

45 min

3 120 Kč


Rytmické krůčky 

4–6 let

8–10

45 min

3 120 Kč


Music Parade4–6 let

8–10

45 min

3 400 Kč

Junior Music Course I

Junior Extension Music Course

4–5 let

6–8 let

8–10

8–10

60 min

60 min

5 700 Kč

(v ceně učební materiály)

Anglicky s písničkou

3–6 let

8-10

45 min

3 440 Kč

 

*) Členský příspěvek na rok zahrnuje 32 lekcí a je možné ho zaplatit formou dvou pololetních splátek. Příspěvek nepokrývá náklady na ostatní mimořádné aktivity (akce spolku, např. karnevaly, tábory…). Konkrétní vícenáklady na tyto akce platí členové spolku v případě účasti zvlášť. Poplatky na činnost zahrnují členský příspěvek (viz výše) a jednorázové poplatky na mimořádné aktivity (akce).

 


Kurzy pro děti, mládež a dospělé

 

Hudební škola YAMAHA - Mgr. D. Poláková s.r.o., IČO 277480
Mgr. Dagmar Poláková, IČO 67064345
Michaela Poláková, IČO 86999010

 


kurz


doporučený věk


počet účastníků ve skupině


délka lekce


pololetní splátka (16 lekcí)

Zobcová flétna

od 6 let


5–8

3–4

2


50 min

45 min

45 min

 

3 400 Kč

3 400 Kč

4 800 Kč

Akustická kytara

Ukulele

od 8 let


3–6

2

1


50 min

45 min

45 min


3 400 Kč

4 800 Kč

6 400 Kč


Keyboard 


od 6 let


5–8


50 min


3 400 Kč


Populární zpěv


od 6 let


3–4


45 min


3 900 Kč

Elektrická kytara

od 12 let


2–3

1


45 min

45 min


4 800 Kč

6 400 Kč

Bicí 

od 8 let


3–4

2

1


45 min

45 min

45 min


3 900 Kč

5 600 Kč

6 400 Kč

 

Při redukci stavu účastníků kurzů pro děti, mládež a dospělé pod uvedené počty nebo při rozpuštění skupiny se bude Hudební škola Yamaha - Mgr. Dagmar Poláková, Michaela Poláková (dále jen „provozovatel“) snažit o utvoření nové skupiny. V případě, že to nebude z organizačních důvodů možné, může provozovatel kurz ukončit. V tomto případě bude účastníkovi kurzu vrácen nevyčerpaný poplatek.