Keyboard - Fun Key Kids — Hudební škola YAMAHA Brno
TÁBOR 2024: LETNÍ POBYTOVÝ
TÁBOR 2024: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
UKÁZKOVÉ LEKCE: V ČERVNU 2024, Počet míst je omezený!
HLEDÁME UČITELE PRO PROGRAMY: Robátka, První krůčky k hudbě, Music Parade, Keyboard - Fun Key Kids, Zobcová flétna, Akustická kytara

Keyboard - Fun Key Kids


Řeč se člověk učí mluvením, hudbu hraním. Prostřednictvím programu Fun Key Kids přibližujeme dětem hravou formou hru na klávesový nástroj, kterým může být keyboard nebo klavír.

Pečlivý výběr skladeb různých hudebních stylů s ohledem na úroveň dětí podporuje jejich hudební kreativitu a samostatný hudební projev. Zpěv, hra, poslech a rytmická cvičení přirozeně doplňují vyučování a umožňují vytvářet lekce zajímavé, rozmanité a pestré.

Program Fun Key Kids představuje široké základní hudební vzdělání a nabízí možnost pokračování v programu Fun Key.

Důraz je v tomto programu kladen na:

  • zvládnutí „světové řeči“ hudby
  • rozvoj kreativních schopností, jako je harmonizace a aranžování
  • orchestrální souhra
  • Děti ve věku od 6 do 8 let
  • Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně
  • 5-8 dětí
  • 3 400 Kč/pololetí

PŘIHLÁSIT SE  »

na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekciLektoři


Petr Dvorník

Programy: Keyboard - Fun Key Kids   Keyboard - Fun Key  

Jako dítě jsem chodil „do klavíru“ na LŠU a protože mě to nejen bavilo, ale zajímalo i hlouběji, vystudoval jsem obor Hudební věda na Filosofické fakultě UJEP. Pak se hudba v nejrůznějších podobách stala i mým povoláním (hudební dramaturg, hudební redaktor, notosazeč, učitel hudby na různých typech škol, aranžér, sbormistr, příležitostný skladatel a v neposlední řadě též výkonný hudebník v několika kapelách). Hudba se tedy stala přímo náplní mého života – a v HŠ Yamaha se už přes 20 let snažím předávat své bohaté zkušenosti dál. Pomyslný kruh se tím uzavírá – s cílem vychovat další dobré, všestranně připravené muzikanty…