Keyboard - Fun Key — Hudební škola YAMAHA Brno
TÁBOR 2024: LETNÍ POBYTOVÝ
TÁBOR 2024: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
UKÁZKOVÉ LEKCE: V ČERVNU 2024, Počet míst je omezený!
HLEDÁME UČITELE PRO PROGRAMY: Robátka, První krůčky k hudbě, Music Parade, Keyboard - Fun Key Kids, Zobcová flétna, Akustická kytara

Keyboard - Fun Key


Hudební možnosti keyboardu jsou téměř neomezené. Program Fun Key nabízí rozsáhlý repertoár skladeb a řadu příležitostí, jak tyto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudebně vyjádřit.

Série šesti dílů učebnice Fun Key obsahuje více než 500 skladeb. Součástí učebnic jsou CD s hudebními doprovody. Kromě toho jsou skladby k dispozici i online ve výukovém systému Flowkey, jehož kombinace notového záznamu, videa a hudebního doprovodu nabízí jedinečné možnosti pro domácí opakování.

Důraz je v tomto programu kladen na:

  • zvládnutí širokého repertoáru různých hudebních stylů
  • rozvoj kreativních schopností jako jsou harmonizace, aranžování a improvizace
  • orchestrální souhru
  • Děti ve věku od 8 let, mládež a dospělí
  • Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně
  • 5-8 dětí
  • 3 400 Kč/pololetí

PŘIHLÁSIT SE  »

na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekciLektoři


Petr Dvorník

Programy: Keyboard - Fun Key Kids   Keyboard - Fun Key  

Jako dítě jsem chodil „do klavíru“ na LŠU a protože mě to nejen bavilo, ale zajímalo i hlouběji, vystudoval jsem obor Hudební věda na Filosofické fakultě UJEP. Pak se hudba v nejrůznějších podobách stala i mým povoláním (hudební dramaturg, hudební redaktor, notosazeč, učitel hudby na různých typech škol, aranžér, sbormistr, příležitostný skladatel a v neposlední řadě též výkonný hudebník v několika kapelách). Hudba se tedy stala přímo náplní mého života – a v HŠ Yamaha se už přes 20 let snažím předávat své bohaté zkušenosti dál. Pomyslný kruh se tím uzavírá – s cílem vychovat další dobré, všestranně připravené muzikanty…