Populární zpěv — Hudební škola YAMAHA Brno

Populární zpěv


Pod vedením kvalifikovaného lektora nabízíme dětem i dospělým možnost osvojit si pěveckou techniku a dosáhnout znělého, intonačně čistého projevu. Žáci zvládnou samostatnou interpretaci populárních písní v rozsahu, který odpovídá jejich věku a pěveckým schopnostem.

  • Děti ve věku od 6 let, mládež a dospělí
  • Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
  • 3-4 účastníci
  • 3 900 Kč/pololetí

PŘIHLÁSIT SE  »

na kurz nebo na nezávaznou zkušební lekci