Časté dotazy — Hudební škola YAMAHA Brno
TÁBOR 2024: LETNÍ POBYTOVÝ
TÁBOR 2024: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
UKÁZKOVÉ LEKCE: V ČERVNU 2024, Počet míst je omezený!
HLEDÁME UČITELE PRO PROGRAMY: Robátka, První krůčky k hudbě, Music Parade, Keyboard - Fun Key Kids, Zobcová flétna, Akustická kytara

Časté dotazyObecné-kurzy

Přes rezervační systém yamahabrno.webooker.eu. V systému si vytvoříte účet, přidáte do něj studenta (tedy toho, kdo bude kurz navštěvovat) a do vhodného kurzu studenta přihlásíte buď sami, nebo to uděláme my po vzájemné dohodě.

Kurzy pro děti do 6 let (Robátka, První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky, Junior Music Course, Anglicky s písničkou) na nový školní rok (od září) vypisujeme v průběhu června a července. Kurzy na druhé pololetí roku (od února) vypisujeme v průběhu ledna, jakmile zjistíme zájem o pokračování od všech stávajících žáků. Ty do kurzu zapíšeme my, na volná místa se pak mohou přihlásit noví zájemci sami.
Kurzy nástrojů a zpěvu vypisujeme v září, až znají žáci své rozvrhy ve školách. Při sestavování rozvrhů přihlížíme k časovým možnostem žáků, a proto kurzy nemůžeme zveřejnit dříve. Kurzy na druhé pololetí vypisujeme v průběhu ledna.

Ano. Noví žáci mají možnost provést platbu až po absolvování první lekce. Pokud se rozhodnete v kurzu po první lekci nepokračovat, neprodleně prosím informujte lektora/lektorku a pošlete e-mail s touto informací i na brno@yamahaskola.cz, abychom Vás z kurzu smazali. I na tuto první (zkušební) lekci se však musíte do kurzu přihlásit, abychom vám drželi místo.

Do kurzů pro nejmenší děti do 4,5 roku (Robátka, První krůčky k hudbě a Rytmické krůčky I) a do 6 let (Anglicky s písničkou) se můžete přidat kdykoliv během roku, pokud je v kurzu volné místo. Je-li kurz plně obsazen, můžete se zapsat na čekací listinu - jakmile se místo uvolní, do kurzu vás zapíšeme.
Do kurzů pro děti od 4 do 6 let (Rytmické krůčky I, Junior Music Course) je nejlepší se přidat na začátku školního roku, tedy v září. Jindy po dohodě s námi, napište nám e-mail na brno@yamahaskola.cz.
Do nástrojových kurzů a zpěvu vás zařadíme po vzájemné domluvě. V rezervačním systému vyplňte přihlášku a my se vám ozveme s nabídkou vhodného kurzu.

Pokud nastoupíte do již rozběhlého kurzu, platíte alikvotní část poplatku.

Jako stávající zákazník nevyplňujte novou přihlášku do kurzu. Svůj zájem o pokračování sdělte lektorkovi/lektorce. Ti vždy před koncem pololetí zájem od všech svých žáků zjišťují. Jakmile budeme kurzy pro nové pololetí v systému vytvářet, automaticky vás zařadíme.

Rezervační systém

Přes rezervační systém yamahabrno.webooker.eu. V systému si vytvoříte účet, přidáte do něj studenta (tedy toho, kdo bude kurz navštěvovat) a do vhodného kurzu studenta přihlásíte buď sami, nebo to uděláme my po vzájemné dohodě.

Nové heslo si musíte nastavit sami přes možnost “Zapomněli jste své heslo”, pod přihlašovací tabulkou v systému https://yamahabrno.webooker.eu/. Vyplníte e-mail, na který je účet registrovaný, na ten vám přijde odkaz na nastavení nového hesla. Tento odkaz použijete pouze pro nastavení nového hesla - příště už se přihlásíte zase přes systém (s nově nastaveným heslem).

U plně obsazených kurzů se můžete přidat na čekací listinu - pokud se místo v kurzu uvolní, po vzájemné dohodě vás do kurzu zapíšeme. Tuto možnost uvidíte v nabídce kurzů. Plně obsazené kurzy jsou šedě, přes ně se zobrazuje nápis “OBSAZENO - zapsat se jako náhradník”. I pro zapsání na tuto čekací listinu je nutné mít v systému vytvořený účet.

Po přihlášení do svého účtu v rezervačním systému https://yamahabrno.webooker.eu/. Podrobný návod, jak na to, vám přišel v příloze registračního e-mailu.

Po přihlášení do rezervačního systému https://yamahabrno.webooker.eu/ v pravém menu (DALŠÍ) kliknutím na položku “Moje kurzy”. Kliknutím na kurz se vám zobrazí přehled všech lekcí - uplynulých (šedě) i budoucích.,
Tuto možnost však naleznete jen ve webové verzi systému. Na mobilním zařízení se tedy musíte nejprve do plné verze webu přepnout (pravé menu - tři vodorovné čáry - poslední možnost).

Cena

Aktuální ceník školného naleznete na https://brno.yamahaskola.cz/cenik. Jednotlivé kurzy jsou vypsány na pololetí. Za pololetí garantujeme 16 lekcí. Pokud do kurzu nastoupíte až po začátku pololetí, platíte alikvotní část poplatku.
V ceně školného nejsou zahrnuty učební materiály - ty si zakoupíte u lektora/lektorky v hotovosti v hodině. (Výjimkou je program Junior Music Course, u něhož jsou materiály zahrnuty v ceně kurzu).

Učební materiály si zakoupíte v hotovosti v hodině u lektora/lektorky.

Poskytujeme slevu 300 Kč na 3. a další pololetní platbu v rodině.
Dále poskytujeme 15% slevu na jednu platbu v případě dvojčat navštěvujících předškolní program.
Pro uplatnění slevy nás kontaktujte na brno@yamahaskola.cz.

Ano, napište odpověď na e-mail s fakturou, který jste od nás obdrželi, a dopište fakturační údaje zaměstnavatele. Novou fakturu vám vystavíme a pošleme zpět na e-mail.

V takovém případě se datem platnosti stává až třetí den od data konání zkušební lekce.

Předškolní programy

V případě, že si nejste s výběrem správného kurzu jistí, kontaktujte nás na brno@yamahaskola.cz. Každé dítě je jiné, pro někoho bude vhodnější kurz s mladšími dětmi, pro jiného naopak kurz se staršími. Vhodný kurz vám pomůžeme vybrat po domluvě s lektorkou.

Před začátkem nového školního roku vypisujeme zvláštní ukázkové lekce všech předškolních programů, na které se můžete v systému registrovat a nezávazně si tak program přijít vyzkoušet. Lekce je zdarma, trvá zhruba 20 minut, poté je prostor pro vaše dotazy a individuální domluvu s lektorkou. Tyto lekce se konají zpravidla první a druhý zářijový týden, před zahájením běžné výuky.
Pokud se této zvláštní ukázkové lekce nezúčastníte, máte jako nový zájemce o kurz možnost si první lekci nejprve vyzkoušet. V systému se přihlásíte do celého kurzu, přijdete na první lekci, a až po ní se rozhodnete, zda budete pokračovat.
Na samostatnou ukázkovou lekci i do kurzu se musíte přihlásit přes rezervační systém https://yamahabrno.webooker.eu/ - přihlašujete pouze dítě, které bude kurz navštěvovat, s doprovodem se počítá automaticky.

Pokud jste novými zájemci o kurz a nezúčastnili jste se zvláštní ukázkové lekce v prvním zářijovém týdnu, máte možnost si kurz nejprve vyzkoušet a až po první lekci se rozhodnout, zda v něm budete pokračovat.
V rezervačním systému https://yamahabrno.webooker.eu/ si vyberete vhodný kurz a zapíšete se do něj. Na e-mail Vám přijdou pokyny k platbě, kde se mimo jiné píše, že jako nový zájemce můžete zaplatit až po první lekci. Po lekci se rozhodnete, zda budete v kurzu pokračovat (a uhradíte školné), či nikoliv (napíšete nám email na brno@yamahaskola.cz, my vás z kurzu odhlásíme a za první lekci v tomto případě neplatíte.)

Doprovod může být kdokoliv, komu dítě důvěřuje a lekci s ním bude ochotné absolvovat. V programu Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců) je doprovod velmi aktivně zapojen do hodiny, s přibývajícím věkem je doprovod více upozaděn. Nutnost doprovodu však platí i v programu Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let) nebo Junior Music Course (pro děti od 4 do 5 let).

Pokud je druhé dítě přibližně ve věku daného programu a programu se aktivně účastní, je potřeba přihlásit obě děti. U dětí, které věkově nespadají do věkového rozmezí programu, je potřeba se domluvit s lektorkou. Ta rozhodne s přihlédnutím k naplněnosti kurzu, kapacitě učebny a celkové atmosféře v kurzu.

Ano, v případě programu První krůčky k hudbě nastupujete do kurzu s označením I., II. nebo III. dle věku vašeho dítěte bez nutnosti absolvování předchozího dílu kurzu.
U programu Rytmické krůčky to ale neplatí - z důvodu náročnosti a návaznosti probírané látky je možné nastoupit do Rytmických krůčků II. bez absolvování I. pouze po konzultaci s lektorkou.

Po přihášení do našeho rezervačního systému https://yamahabrno.webooker.eu/. Podrobný návod, jak se omlouvat a jak se přihlašovat na náhrady, naleznete v příloze registračního e-mailu nebo například ZDE.

V každém pololetí máte nárok na dvě náhrady za řádně omluvené lekce. Z kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit, aby si všichni zájemci mohli vyčerpat více náhrad. Tyto náhrady je potřeba vyčerpat v rámci daného pololetí, náhrady do dalšího pololetí nepřevádíme. Doporučujeme vybrat si náhrady co nejdříve v pololetí, abyste měli jistotu volného místa.
Výjimky jsou možné z opodstatněných důvodů (například dlouhodobá absence) po konzultaci s námi na brno@yamahaskola.cz

Ne, s učebními materiály v hodinách aktivně pracujeme - do leporel kreslíme, vybarvujeme, lepíme apod., z těchto důvodů tedy není možné materiály znovu plnohodnotně využít pro výuku jiného žáka.

Napište nám na brno@yamahaskola.cz a my vám zašleme odkaz ke stažení doprovodů v MP3 formátu.

Programem Rytmické krůčky (pro děti do 6 let) končí cílená hudební přípravka, po které se pokračuje v nástrojových kurzech nebo v populárním zpěvu. Pro prvňáčky jsou nejvhodnějšími nástroji zobcová flétna a keyboard, případně populární zpěv. Od 8 let pak mohou přejít na akustickou kytaru, bicí či ukulele.

Nástroje a zpěv

Ano, pro výuku je nutné mít vlastní hudební nástroj, rádi vám poradíme s jeho výběrem.
Dále pro výuku potřebujete u většiny kurzů učebnici, kterou si zakoupíte přímo v první hodině u vašeho lektora/lektorky.

Individuální kurzy poskytujeme pouze výjimečně s přihlédnutím k vytíženosti učebny a časovým možnostem učitele.

Učebnici si zakoupíte v hotovosti u vašeho lektora/lektorky v první hodině kurzu.

Omlouvat se můžete dvěma způsoby.
1. pomocí našeho rezervačního systému https://yamahabrno.webooker.eu/ - po přihlášení do systému zvolíte v horním menu “Další” - “Moje kurzy” - zvolíte kurz a lekci, kterou chcete omluvit. Dále kliknete na symbol tužky vedle popisu lekce a potvrdíte omluvu.
Další možností je kontaktovat vašeho lektora/lektorku e-mailem či SMS.

Rozvrh sestavujeme na začátku září na základě časových možností žáků i učitelů.

Doporučujeme si zakoupit vlastní učebnici, protože do nich často v hodině píšeme poznámky, doplňujeme kvízy, vybarvujeme jednotlivé hlasy apod.

Náhrada lekce je možná pouze, pokud má váš lektor více skupinek žáků na stejné úrovni a má v nich volné místo.

Napište nám na brno@yamahaskola.cz a my vám zašleme odkaz ke stažení doprovodů v MP3 formátu.