Music Parade — Hudební škola YAMAHA Brno
TÁBOR 2024: LETNÍ POBYTOVÝ
TÁBOR 2024: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
UKÁZKOVÉ LEKCE: V ČERVNU 2024, Počet míst je omezený!
HLEDÁME UČITELE PRO PROGRAMY: Robátka, První krůčky k hudbě, Music Parade, Keyboard - Fun Key Kids, Zobcová flétna, Akustická kytara

Music Parade


Mateřskou řeč se dítě učí mluvením – posloucháním a napodobováním. Jako matka nebo otec to zažíváte dnes a denně. Sledujete, jak se slovní zásoba Vašeho dítěte rozšiřuje a upevňuje.

Stejným způsobem učíme v programu Music Parade děti i hudbu. Jen s tím rozdílem, že namísto mluvení děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje.

Slovní zásoba dítěte se ve věku 4-6 let výrazně rozšiřuje. Od zhruba 900 slov na konci třetího roku života na více než 2300 slov na konci šestého roku života. Pokud v tomto období důsledně pracujeme s postupem „poslech – zpěv – hra“, dosahujeme kvalitativně srovnatelných výsledků i v hudební oblasti.

V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění.


 • Děti se učí zpěvu se správnou intonací
 • Zvládnou hru pětitónových melodií na klávesový nástroj ve dvou tóninách
 • Naučí se vnímat hudbu, rozpoznávat hudební formy a zapojovat se do orchestrální hry
 • Získají jisté metrické cítění (rozpoznávají přízvučnou a nepřízvučnou dobu)
 • Naučí se rozlišovat a interpretovat základní rytmické hodnoty not a pomlk
 • Získají jistotu v tonálním cítění - rozlišují sluchem toniku a dominantu a jsou schopné je zahrát na klávesovém nástroji
 • Děti ve věku od 4 do 6 let
 • Vyučovací lekce 45 / 60* minut jednou týdně
 • 8 - 10 dětí v doprovodu rodičů / až 20 dětí bez doprovodu rodičů*
  *výuka na mateřské škole, mateřském centru
 • 3 900 Kč/pololetí

  Učíme na pobočkách:


Lektoři


Ema Hradilová

Programy: Robátka   První krůčky k hudbě   Populární zpěv   Music Parade  

Hudba pro mě byla vždy tím nejmilejším vyjádřením lidského jádra a už jako malá jsem ráda zpívala a poslouchala různé žánry. Rodiče mě v 6 letech přihlásili do pěveckého sboru, ve kterém jsem vydržela až do svých 14 let. V 10 letech jsem začala navštěvovat sólový zpěv a od roku 2019 studuji na Konzervatoři obor klasický zpěv. I přes studium klasického zpěvu, kde nás připravují spíš na kariéru operních zpěváků, mám v lásce popový a muzikálový zpěv a velmi k němu tíhnu, i proto jsem měla velký zájem stát se lektorkou popového zpěvu v Hudební škole Yamaha.

Mým cílem je vést zábavné a kreativní hodiny nenásilnou formou pro každou věkovou kategorii a snažit se tak o zpříjemnění týdne hodinkou hudby. Obzvlášť bych chtěla vyzdvihnout práci s dětmi, které dokážou hodiny ozvláštnit svou fantazií a dětskou upřímností, a na oplátku doufám, že i já dokážu obohatit jejich dětský svět svými hodinami. Těším se na každého z Vás :)